Pod sutinami v Mariánkách hasiči nikoho nenašli

Téměř tři dny prohledávali hasiči v Mariánských Lázních zřícenou a následně kompletně strženou budovu bývalého, nyní již nepoužívaného hotelu. Dobrou zprávou bezesporu je, že hasiči v troskách nenašli žádnou osobu.

Záchranáři měli obavu, že by se v troskách mohl někdo nacházet. Tyto obavy byly, jak se později ukázalo, zbytečné. „Po počátečním průzkumu, kdy se zjistilo, že porušená budova se stále sesouvá, posoudil statik stav objektu jako nebezpečný a zcela zakázal vstup dovnitř. Místo zřícení prohledali speciálně vycvičení psy, kteří označili místo, kde by se pod závalem mohly nacházet nějaké osoby. Prohledání sutin bylo možné až po stržení celé zadní části objektu. Hromady sutin se odbagrovaly a při tom se prohledávaly. Poté, co se hasiči z týmu USAR dostali až do sklepních prostorů pod místem zřícení, mohli vyloučit, že by v závalu byla nějaké osoba,“ vyjádřil se k zásahu tiskový mluvčí na stránkách HZS Karlovarského kraje.

Zásah byl skončen ve středu 10. ledna v ranních hodinách. O zajištění místa události se nyní bude muset postarat majitel objektu.

Foto: HZS Karlovarského kraje